Úvod Články & zaujímavosti Montáž dvojstĺpového zdviháku

Montáž dvojstĺpového zdviháku

Inštalujete nový dvojstĺpový zdvihák a neviete ako na to? V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme postup pri minimálnej stavebnej požiadavke na umiestenie nového dvojstĺpového zdviháku.

Najprv sa oboznámime so stavebným materiálom, ktorý je dôležitý pri inštalácii a montáži zdviháku.

Požiadavky na kvalitu betónu:

 • Betón C20/25 podľa DIN 1045-2 (predchádzajúci názov: DIN 1045 Betón B25)
 • Podlaha musí byť vodorovná, hladká a čistá s nerovnosťou menšou ako 5 mm
 • Nový betón musí schnúť 28 dní
 • Sila Betónu 20 cm < a viac

Rozmery základovej dosky:

Ideálne by celá podlaha haly mala byť z betónu C20/25, 200 mm (až 4 t) poprípade 250 mm silná (5 t).

Minimálne rozmery:

2-stĺpová do 4t: 4 m x 3 m x 0,2 m

Img

Ďalšie požiadavky:

 • Okolitá podlaha musí byť prispôsobená zaťaženiu
 • Výstuž betónu je nevyhnutná iba na plošinu pri jej správnom používaní
 • V prípade pochybností by mal byť základ vždy potvrdený / testovaný architektom

Pri podlahe, ktorá je vystavená mrazu je treba dbať na:

Betón, ktorý musí zodpovedať expozičnej triede XF4, vzhľadom k tomu, že nie je vylúčiť vplyv topiacej sa námrazy.

Preto sú určené tieto minimálne požiadavky na betón vystavený mrazu:

 • Expozičná trieda: XF4
 • Maximálna w/z: 0,45
 • Minimálna pevnosť v tlaku: C30/37 (namiesto C20/25)
 • Minimálny obsah cementu: 340 kg/m3
 • Minimálna pórovitosť: 4,0 %

Kotviaca skrutka

Kotviacu skrutku je potrebné dotiahnuť s 120 Nm.

ImgSpäť na zoznam článkov

Counter